Методика викладання iнформатики. Навчальний посібник

<<<- Назад | Методика преподавания |  Вперед ->>>

Авторские уроки Марины Макаровой

К уроку информатики

Скачати (1 326 Кб)

Зміст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

 • Інформатика як наука і як навчальний предмет
 • Передумови становлення теорії методичних систем
 • Поняття методичної системи навчання
 • Методична система навчання інформатики в загальноосвітній школі і педагогічному університеті
 • Аналіз методичної системи навчання інформатики.
 • Особливості шкільного курсу інформатики.
 • Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики
 • Диференційоване навчання інформатики

1.5. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики

1.5.1. Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів

1.5.2 Використання діяльнісної теорії навчання та теорії поетапного формування розумових дій при навчанні інформатики

 • Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні інформатики
 • Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів при навчанні інформатики та шляхи їх попередження і усунення
 • Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОБІРУ ЗМІСТУ, МЕТОДІВ, ФОРМ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ..

 • Принципи навчання інформатики.
 • Добір змісту навчайся.
 • Добір методів навчання
 • Добір засобів навчання
 • Добір форм навчання

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

3.1. Діяльнісна модель професійної підготовки вчителя інформатики

Розвиток освітньої галузі "Інформатика" і добір змісту освіти при підготовці вчителів інформатики в педагогічному університеті

 • Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики
 • Цілі методичної підготовки вчителя інформатики
 • Цілі навчання спеціаліста
 • Цілі навчання магістра

3.5. Зміст навчання в системі методичної підготовки вчителя

 • Зміст загальної методики навчання інформатики
 • Зміст часткової методики навчання інформатики
 • Методи навчання в системі методичної підготовки вчителя
 • Форми навчання в системі методичної підготовки вчителя
 • Засоби навчання в системі методичної підготовки вчителя
 • Підготовка майбутніх вчителів до використання комп’ютерних телекомунікацій

РОЗДІЛ 4. ДОБІР ЗМІСТУ КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

 • Особливості формування поняття інформації
 • Особливості вивчення інформаційної системи
 • Особливості вивчення поняття операційної системи
 • Навчання основ інформаційних технологій.
 • Графічний редактор
 • Текстовий редактор
 • Табличний редактор
 • Бази даних та системи управління базами даних

4.4.5 Глобальна мережа Інтернет

4.5. Навчання основ алгоритмізації та програмування

 • Загальні методичні підходи.
 • Методика ознайомлення учнів з поняттям моделі
 • Ідеї і методи структурного програмування
 • Навчальна алгоритмічна мова
 • Методика вивчення середовища візуального програмування

ЛІТЕРАТУРА

Скачати (1 326 Кб)

<<<- Назад | Методика преподавания |  Вперед ->>>

Авторские уроки Марины Макаровой

К уроку информатикиДобавить в закладки

Поиск на сайте

Яндекс.Метрика